11/21 1392

تصاویر کارگاه آموزشی اخلاق قرآنی ویژه فعالان قرآنی شمیرانات

تصاویر کارگاه آموزشی اخلاق قرآنی ویژه فعالان قرآنی شمیرانات

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی؛ کارگاه آموزشی مهارت های اخلاقی فردی با رویکرد قرآنی ویژه مدیران موسسات قرآنی، معلّمین، مبلّغین و قرآن پژوهان برتر موسسات قرآنی با سخنرانی دکتر محمودیان برگزار شد.

در انتهای این کارگاه که با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شمیرانات و مؤسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی برگزار گردید به مدیران، فعالان و قرآن پژوهان برتر شمیرانات تقدیرنامه و هدایایی تقدیم شد. ضمناً از سوی اداره تبلیغات اسلامی برای تمامی شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهینامه آموزشی صادر می گردد که ارائه آن در سال آتي جهت دريافت سهميه هاي آموزشي يا خدمات و يا ارتقاء سطح، از سوي مؤسسات الزامي است.


 

DSC_0018.jpgDSC_0084.jpgDSC_0091.jpgDSC_0101.jpgDSC_0078.jpgDSC_0093.jpgDSC_0088.jpgDSC_0092.jpgDSC_0041.jpgDSC_0039.jpgDSC_0072.jpgDSC_0066.jpgDSC_0055.jpgDSC_0067.jpgDSC_0060.jpgDSC_0074.jpgDSC_0061.jpgDSC_0034.jpgDSC_0027.jpgDSC_0026.jpgDSC_0019.jpgDSC_0033.jpgDSC_0017.jpgDSC_0014.jpgDSC_0025.jpgDSC_0003.jpgDSC_0006.jpgDSC_0010.jpgDSC_0005.jpgDSC_0009.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.