09/05 1392

انتقادات و پیشنهادات

از آنجاییکه رضایت کاربران یکی از اهداف مهم موسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی می باشد، لذا مدیر مؤسسه در نظر دارد تا با بهره گیری از نظرات، طرح ها، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان، کیفیت خدمات مؤسسه را در راستای افزایش رضایتمندی شما ارتقاء بخشد.